1. den: Na neděli 29.listopadu 2009

29.11.2009 16:18

Úryvek: Bratři a sestry: „Ať ve vás Pán rozhojňuje stále víc a více lásku jednoho k druhému i ke všem lidem, jako ji i my máme k vám. Ať posilní vaše srdce, abyste byli bezúhonní a svatí před Bohem, naším Otcem…a napomínáme v Pánu Ježíši, že máte žít, abyste se líbili Bohu. (části úryvků z 1Tes 3,12-4,2)
Modlitba: Pane, dnes mi dopřáváš (dopřál) volného dne a mohu toho více prožít s ostatními lidmi. Co však mám (měl(a) jsem) udělat? Pomoz mi najít způsob, jak se přiblížit k někomu, kdo mi tak trochu vadí svým vyjadřováním, svými slovy, svým způsobem gest, svými názory.
Téma rozhovoru s Pánem: Projdi si lidi, s kterými jsi se setkal(a) a co Ti vadilo. Ptej se Ježíše, proč tomu tak bylo. Co jsem měl(a) udělat jinak?
Rozjímání:Svatý Pavel projevuje svou bratrskou a sesterskou lásku. Dokonce chce, aby se Ti druzí srovnávali s jeho láskou k němu. Pro svatého Pavla je láska záležitostí, do které se vložil celý, jaký je, tak jak se do ní vložil Ježíš Kristus. A od svatého Jana známe, že neviditelného Boha je možno milovat jen tak, že milujeme viditelného bratra (sestru), jednoduše bez jakýchkoliv obav a výhrad. Je mu jasné, že tyto dvě lásky (k Bohu a k Bližnímu) jsou jednou jedinou láskou. Láska BéBéčka.