Periodikum: RC MONITOR

Periodikum: RC MONITOR
Publicistický čtrnáctideník RC Monitor

 

Publicistický čtrnáctideník mapuje dění ve společnosti katolickýma očima. Obsahuje komentované zprávy, politické a kulturní komentáře, věroučná témata, rozhovory, atd. Rozsah: 16 stran.
 

Aktuální číslo v PDF: h ttp://res.claritatis.cz/download/MONITOR-2012-11.pdf 

Vydavatelství: res.claritatis.cz/